Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Vlotte procedures

De doorlooptijden zijn niet langer dan noodzakelijk, maar gaan nooit ten koste van een redelijke reactietermijn en zorgvuldigheid van de procedure. De arbiters gaan over de procesorde. Negentig tot vijfennegentig procent van de procedures wordt binnen 6 weken afgerond.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over verplichting van contractpartijen om fatsoenlijk met elkaar om te gaan [uit Artikel 2 lid 1, Burgerlijk Wetboek Boek 6 ] - Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst