Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Eenvoudig

Keuze online of op een andere manier
De procedure kán volledig online worden gevoerd, maar het hoeft niet.  Voor de verweerder staat elk communicatiemiddel open, zolang wij maar kunnen vaststellen wie de afzender is.

Zelf procederen of met ondersteuning
U heeft geen advocaat of gerechtsdeurwaarder nodig om te procederen bij St.AR. En ook niet om u te verweren in een procedure. U kunt het gemakkelijk zelf. Desgewenst kunt u zich natuurlijk wel laten bijstaan door een juridisch vertegenwoordiger.

Voor meer informatie
Onze medewerkers van de afdeling procesbegeleiding zijn graag bereid om uw vragen over de procedure te beantwoorden. Vaak ook ’s avonds. Zie contactinformatie. Vanwege onze onpartijdigheid kunnen wij geen inhoudelijk juridisch advies geven, zoals bijvoorbeeld over de slagingskans van een eis of verweer. Daarvoor verwijzen wij u naar uw juridisch adviseur (bijv. Het Juridisch Loket, advocaat of rechtsbijstandverzekeraar).

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over hoor en wederhoor [uit Artikel 19, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst