Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Eenvoudig

Keuze online of op een andere manier
De procedure kán volledig online worden gevoerd, maar het hoeft niet.  Voor de verweerder staat elk communicatiemiddel open, zolang wij maar kunnen vaststellen wie de afzender is.

Zelf procederen of met ondersteuning
U heeft geen advocaat of gerechtsdeurwaarder nodig om te procederen bij St.AR. En ook niet om u te verweren in een procedure. U kunt het gemakkelijk zelf. Desgewenst kunt u zich natuurlijk wel laten bijstaan door een juridisch vertegenwoordiger.

Voor meer informatie
Onze medewerkers van de afdeling procesbegeleiding zijn graag bereid om uw vragen over de procedure te beantwoorden. Vaak ook ’s avonds. Zie contactinformatie. Vanwege onze onpartijdigheid kunnen wij geen inhoudelijk juridisch advies geven, zoals bijvoorbeeld over de slagingskans van een eis of verweer. Daarvoor verwijzen wij u naar uw juridisch adviseur (bijv. Het Juridisch Loket, advocaat of rechtsbijstandverzekeraar).

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over lijdzame rechter: wat je niet vordert krijg je niet toegewezen [uit Artikel 24, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering] - De rechter onderzoekt en beslist de zaak op de grondslag van hetgeen partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst