Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Onafhankelijk & onpartijdig

Volledig onafhankelijk en onpartijdig
De Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (hierna St.AR) is volledig onpartijdig en onafhankelijk. St.AR heeft geen directe en ook geen indirecte banden met procespartijen, incassobureaus, gerechtsdeurwaarderskantoren en andere creditmanagementpartijen.

Arbitragevergoeding is enige inkomstenbron
St.AR ontvangt alleen een arbitragevergoeding en heeft geen andere inkomsten.

Deskundige arbiters
De arbiters zijn deskundig en tenminste 10 jaar werkzaam als advocaat of als jurist in een relevant vakgebied. Ze hebben minstens 10 jaar geen relatie met een procespartij.

Geen inhoudelijk advies
St.AR is onafhankelijk en onpartijdig en kan daarom geen inhoudelijk juridisch advies geven aan procespartijen. Wij sluiten geen overeenkomsten. Geschilbeslechting vindt plaats op basis van Nederlands recht en het arbitragereglement.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over mogelijkheid arbitrage [uit Artikel 1020 lid 1, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die [...] zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst