Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Missie

De missie van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland is eenvoudig en simpel: 

Toegankelijk recht voor iedereen!


Bestuur en organisatie

Het managementteam van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland:

 

Peter M. Taks MBA, voorzitter
Dr Elisabeth Paalman-Dobbinga, externe relaties en projecten
Drs Hans-Ruurd Hoekstra, IT
Frank Waasdorp, F&C
Drs Sandra Klijnhout, MLD, HRM

 

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over gelijke gevallen gelijk behandelen [Artikel 1, uit Grondwet ] - Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst