Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Ik heb ook hulp nodig

Heeft u betalingsproblemen en heeft u hulp nodig? Het is altijd beter om íets te doen dan niets te doen. Ook als de problemen al groot zijn. Er is vaak hulp beschikbaar. U moet deze alleen weten te vinden. Waarschijnlijk helpen onderstaande adressen u verder.

Startpunt
Een goed startpunt om te kijken welke hulp voor u beschikbaar is, is de website van het NIBUD. Hierop staat veel informatie over het in kaart brengen en oplossen van schulden.

Beginnende schulden
Als er bij u sprake is van beginnende schulden en u wilt uw probleem zelf oplossen, dan is zelfjeschuldenregelen.nl misschien een goede oplossing voor u.

Veel schulden
Heeft u meer schulden en heeft u ondersteuning nodig van een gespecialiseerde vrijwilliger, dan heeft u misschien baat bij een schuldhulpmaatje.

Ondernemer
Bent u ondernemer of ZZP'er, dan kan Zuidweg & Partners u wellicht helpen.

Gemeentelijke hulp
Veel gemeenten hebben ondersteuning voor mensen met financiële problemen geregeld via maatschappelijk werk, afdeling schuldhulpverlening, gemeentelijke kredietbank, sociaal raadslieden of juridischloket.

Stress?
Ervaart u stress als gevolg van uw schulden? Dat kan bijvoorbeeld leiden tot problemen in de relatie of met opvoeding van uw kinderen. Dat maakt het dan nog lastiger om financiële problemen op te lossen. U kunt bellen met de hulpverleners van Korrelatie via 0900 - 1450 (€ 0,15 per minuut). Zij kunnen u adviseren over hulp en ondersteuning in uw gemeente.

Financiële bijdrage
Via www.rechtsbijstand.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Meer informatie?
Kunt u de weg toch niet gemakkelijk vinden? Bel dan gerust met de medewerkers van onze afdeling procesbegeleiding op 088 - 18 11 000. Wij zijn onafhankelijk en onpartijdig, dus wij kunnen u geen juridisch advies geven. Wel kunnen we u misschien doorverwijzen naar de juiste instantie.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over de wil die aan elke overeenkomst ten grondslag moet liggen [Artikel 33, BW Boek 3 ] - Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst