Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Kosten arbitrageprocedure

St.AR streeft ernaar de kosten van een arbitrageprocedure zo laag mogelijk te houden. Op dit moment bedragen de directe proceskosten globaal de helft van de kosten van een procedure bij de overheidsrechter. Wij proberen doorlopend onze efficiency nog verder te vergroten, zodat wij onze tarieven nog verder kunnen verlagen.

€ 75,- voor een vordering met een waarde van minder dan € 500,-
€ 250,- voor een vordering met een waarde van tussen de € 500,- en 12.500,-
€ 450,- voor een vordering met een waarde van meer dan € 12.500.

- Arbitragevergoedingen zijn excl. omzetbelasting 
- Arbitragevergoeding is gebaseerd op de hoofdsom plus minnelijke incassokosten plus rente
- Tweederde van de arbitragevergoeding wordt gecrediteerd, als binnen 1 maand na aanvang van de procedure alsnog een minnelijke oplossing wordt bereikt (tenzij al verweer is gevoerd).
- De volledige arbitragevergoeding wordt gecrediteerd als een verweerder op de juiste wijze heeft aangegeven dat het geschil aan de overheidsrechter moet worden voorgelegd.

Een rekenvoorbeeld
Stel u heeft een geschil met een belang van in totaal € 550,- bestaande uit hoofdsom, incassokosten en rente.

De kosten van een procedure bij de overheidsrechter zijn in dat geval € 635,-.

De kosten van een procedure bij St.AR zijn in dat geval € 250,-. Het is onze ervaring dat in ongeveer 50% van de gevallen een exequatur nodig is om een vonnis te kunnen executeren. Gemiddeld komt er dan dus nog € 62,- bovenop de € 250,- = € 312,-

Het gemiddeld voordeel van een procedure bij St.AR versus overheidsrechter bij een geschil met een hoofdsom boven € 500,- = € 323,- per geschil;

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over de vervuiler betaalt [uit Artikel 74 lid 1, BW Boek 6 ] - Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst