Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Arbitragereglement

In het arbitragereglement is vastgelegd op welke wijze de geschillen worden behandeld.
Het reglement kunt u hier downloaden.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over verplichting van contractpartijen om fatsoenlijk met elkaar om te gaan [uit Artikel 2 lid 1, Burgerlijk Wetboek Boek 6 ] - Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.

FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst