Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Toch liever naar de overheidsrechter?

Is een bedrijf of een persoon een procedure tegen u begonnen bij de Stichting Arbitrage Rechtspraak (hierna St.AR), maar heeft u liever dat het geschil wordt voorgelegd aan de overheidsrechter? Dat is mogelijk als u een consument bent én de afspraak om een geschil aan St.AR voor te leggen, is vastgelegd in Algemene Voorwaarden. U hoeft geen goede reden te hebben voor een voorkeur voor de overheidsrechter. U moet binnen een maand nadat u de eis heeft ontvangen, schriftelijk aan de wederpartij laten weten dat u wilt dat het geschil aan de overheidsrechter wordt voorgelegd. U ontvangt dan een dagvaarding voor een procedure bij de overheidsrechter van een gerechtsdeurwaarder. Het spreekt voor zich dat de hogere kosten van een procedure bij de overheidsrechter voor uw rekening kunnen komen.

Hier vindt u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken. U bent in dit geval geen kosten verschuldigd aan St.AR.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over redelijkheid en billijkheid die altijd onderdeel uitmaken van overeenkomst [uit Artikel 248 lid 1, BW Boek 6 ] - Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst