Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Heldere taal

Helder taalgebruik
Wij streven naar helder taalgebruik. Teksten zijn nooit ingewikkelder dan strikt noodzakelijk. Vaak kan hetzelfde worden gezegd met een eenvoudige tekst. Gelukkig is arbitrage vormvrij, zodat er geen sprake is van een verplichte vorm bij de procedures.

Verklarende woordenlijst
Soms ontkomen we er niet aan om woorden te gebruiken die niet iedereen kent. Daarvoor hebben we een verklarende woordenlijst gemaakt.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over onbevoegdheid overheidsrechter als een zaak is onderworpen aan arbitrage [uit Artikel 1022 lid 1, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - De rechter, bij wie een geschil aanhangig is gemaakt waarover een overeenkomst tot arbitrage is gesloten, verklaart zich onbevoegd, indien een partij zich voor alle weren op het bestaan van deze overeenkomst beroept, tenzij de overeenkomst ongeldig is.

FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst