Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Heldere taal

Helder taalgebruik
Wij streven naar helder taalgebruik. Teksten zijn nooit ingewikkelder dan strikt noodzakelijk. Vaak kan hetzelfde worden gezegd met een eenvoudige tekst. Gelukkig is arbitrage vormvrij, zodat er geen sprake is van een verplichte vorm bij de procedures.

Verklarende woordenlijst
Soms ontkomen we er niet aan om woorden te gebruiken die niet iedereen kent. Daarvoor hebben we een verklarende woordenlijst gemaakt.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over hoor en wederhoor [uit Artikel 19, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst