Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Arbitrageaanvraag indienen

Arbitrage is vormvrij. U kunt uw eigen arbitrageaanvraag/eis formuleren. St.AR heeft ook formats beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld dit algemene format gebruiken. Voor incassogeschillen kunt u dit format gebruiken. Hier vindt u een voorbeeld van een begeleidende brief.

Graag ondertekenen en inzenden aan procesbegeleiding@arbitragerechtspraak.nl.

Er zijn zowel meer eenvoudige, als meer gedetailleerde formats beschikbaar. Ook hiervoor kunt u terecht bij onze afdeling procesbegeleiding.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over lijdzame rechter: wat je niet vordert krijg je niet toegewezen [uit Artikel 24, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering] - De rechter onderzoekt en beslist de zaak op de grondslag van hetgeen partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst