Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Arbitrageaanvraag indienen

Arbitrage is vormvrij. U kunt uw eigen arbitrageaanvraag/eis formuleren. St.AR heeft ook formats beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld dit algemene format gebruiken. Voor incassogeschillen kunt u dit format gebruiken. Hier vindt u een voorbeeld van een begeleidende brief.

Graag ondertekenen en inzenden aan procesbegeleiding@arbitragerechtspraak.nl.

Er zijn zowel meer eenvoudige, als meer gedetailleerde formats beschikbaar. Ook hiervoor kunt u terecht bij onze afdeling procesbegeleiding.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over redelijkheid en billijkheid die altijd onderdeel uitmaken van overeenkomst [uit Artikel 248 lid 1, BW Boek 6 ] - Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst