Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Ik heb een eis ontvangen, wat betekent dit?

• U heeft een brief van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (hierna: St.AR) ontvangen. Hierin staat waarschijnlijk dat een bedrijf of persoon een arbitrageprocedure bij St.AR is gestart tegen u.
Dit juridisch geschil is aan St.AR voorgelegd in plaats van aan de overheidsrechter, omdat dat zo met u is afgesproken. Deze afspraak maakt vaak onderdeel uit van algemene voorwaarden van een overeenkomst of is vastgelegd in een aanvullende overeenkomst.

• Een arbitragecommissie van St.AR zal daarom over het geschil oordelen, op basis van Nederlandse wet- en regelgeving en het arbitragereglement. Dit arbitragereglement kunt u hier vinden of per e-mail via procesbegeleiding@arbitragerechtspraak.nl opvragen.

• In de brief staat hoe de procedure zal verlopen en wat u kunt doen. Bij de brief zit een bijlage, genaamd eis of procesinleiding, waarin precies staat wat de wederpartij van u eist.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over lijdzame rechter: wat je niet vordert krijg je niet toegewezen [uit Artikel 24, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering] - De rechter onderzoekt en beslist de zaak op de grondslag van hetgeen partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst