Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Innovatief

Innovatie met rechtsbescherming en rechtszekerheid
De juridische wereld staat niet bekend als een innovatieve sector. Het is zelfs de enige bedrijfstak waar een fax nog wordt gebruikt en wordt gezien als een modern communicatiemiddel. Juist door gebruik te maken van nieuwe inzichtne en technische mogelijkheden valt hier voor alle betrokkenen het meeste voordeel te behalen. Onze soft-juridische procedures zijn een laagdrempelige manier om juridische geschillen op te lossen, zonder afbreuk te doen aan rechtsbescherming en rechtszekerheid.

Gedigitaliseerd proces
De volledige procedure is gedigitaliseerd en kán worden geïntegreerd in elk creditmanagementtraject. Het maakt niet uit met welke partners wordt samengewerkt. Een verweerder kan ervoor kiezen, dat een procedure gewoon online of offline wordt gevoerd. Het is maar net waar de voorkeur van procespartijen naar toe gaat.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over hoor en wederhoor [uit Artikel 19, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit.

FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst