Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Innovatief

Innovatie met rechtsbescherming en rechtszekerheid
De juridische wereld staat niet bekend als een innovatieve sector. Het is zelfs de enige bedrijfstak waar een fax nog wordt gebruikt en wordt gezien als een modern communicatiemiddel. Juist door gebruik te maken van nieuwe inzichtne en technische mogelijkheden valt hier voor alle betrokkenen het meeste voordeel te behalen. Onze soft-juridische procedures zijn een laagdrempelige manier om juridische geschillen op te lossen, zonder afbreuk te doen aan rechtsbescherming en rechtszekerheid.

Gedigitaliseerd proces
De volledige procedure is gedigitaliseerd en kán worden geïntegreerd in elk creditmanagementtraject. Het maakt niet uit met welke partners wordt samengewerkt. Een verweerder kan ervoor kiezen, dat een procedure gewoon online of offline wordt gevoerd. Het is maar net waar de voorkeur van procespartijen naar toe gaat.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over mogelijkheid arbitrage [uit Artikel 1020 lid 1, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die [...] zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst