Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Hét alternatief voor de overheidsrechter

Eenvoudig juridische problemen oplossen
Soms lukt het niet problemen in goed onderling overleg op te lossen. Ze kunnen natuurlijk aan de overheidsrechter worden voorgelegd, maar veel mensen vinden dat ingewikkeld en duur. Een juridisch geschil kan óók worden voorgelegd aan onze onpartijdige en deskundige arbiters. De procedures daarvoor zijn vlot, betaalbaar, transparant en gemakkelijk.

Sociale innovatie in het recht
Wij vinden dat juridische problemen ook op een sociale manier kunnen worden opgelost. Daarom bieden we een soft-juridisch proces met veel ruimte voor minnelijke oplossingen tijdens de procedure. Maar met een duidelijke uitkomst: een beslissing die door partijen móet worden nageleefd. Onze procedures kennen solide wettelijke waarborgen voor beide partijen.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst